Perspectief op onderwijs

Via een student stuitte ik onlangs op een mooi uitgevoerd filmpje dat het onderwijssysteem als zodanig in perspectief plaatst. De moeite van het bekijken waard denk ik, omdat het in ieder geval deels ‘out of de box’-denken stimuleert waar het de ontwikkeling van het onderwijs betreft.